FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 300 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuella produktionstider
Betalning Fakturering efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 2 599 1 2 753 1 2 911 1 3 070 1 3 231 1 3 391 1 3 552 1
120g offset-papper 2 652 1 2 817 1 2 980 1 3 148 1 3 316 1 3 486 1 3 651 1
200g offset-papper 3 097 1 3 325 1 3 552 1 3 782 1 4 011 1 4 243 1 4 475 1
300g offset-papper 3 288 1 3 541 1 3 796 1 4 053 1 4 308 1 4 567 1 4 827 1
135g Återvunnet papper 2 765 1 2 946 1 3 125 1 3 306 1 3 492 1 3 676 1 3 855 1
170g Återvunnet papper 2 852 1 3 045 1 3 235 1 3 428 1 3 626 1 3 821 1 4 014 1
250g Återvunnet papper 3 352 1 3 616 1 3 883 1 4 147 1 4 411 1 4 680 1 4 948 1
130g Silk-papper 2 131 1 2 282 1 2 432 1 2 581 1 2 735 1 2 886 1 3 038 1
170g Silk-papper 2 193 1 2 351 1 2 510 1 2 670 1 2 829 1 2 992 1 3 150 1
250g Silk-papper 2 579 1 2 790 1 3 003 1 3 217 1 3 433 1 3 651 1 3 867 1
350g Silk-papper 2 744 1 2 976 1 3 215 1 3 451 1 3 688 1 3 929 1 4 170 1
275g Gmund Verge White 7 020 1 7 791 1 8 565 1 9 339 1 10 122 1 10 909 1 11 697 1
275g Gmund Verge Creme 7 020 1 7 791 1 8 565 1 9 339 1 10 122 1 10 909 1 11 697 1
260g Chromokartong 3 295 1 3 552 1 3 761 3 3 814 3 4 324 1 4 508 3 4 556 3
Plast, 125 mikron 4 654 1 5 095 1 5 536 1 5 975 1 6 427 1 6 877 1 7 327 1
Plast, 250 mikron 5 892 1 6 501 1 7 107 1 7 715 1 8 340 1 8 967 1 9 591 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet