Tips om tryckfiler

Vi klarar alla filtyper – kända som okända. Vi föredrar dock pdf.
Bäst resultat får du om du använder pdf-format med alla typsnitt inkluderade i filen.

Andra vanliga filtyperPDF
Vi tar helst emot pdf-filer. Pdf-filen ska vara tryckoptimerad/klar för tryck. Vi vill att alla typsnitt ska vara inkluderade i filen. Alternativt kan typsnitten "outlinas".

Tif/jpeg
I nästan alla layoutprogram kan du spara i bildformaten tif och jpg. Spara filen med högsta kvalitet, i CMYK-färger och minst 300 dpi. Är det text i trycksaken rekommenderar vi minst 600 dpi för optimal skärpa.

Eps
Ett populärt vektorformat, som vanligtvis ger bättre resultat än tif/jpg. Kom ihåg att konvertera alla typsnitt till kurvor (vektoriserad/outlined). Typsnitten ska också inkluderas i filen.

InDesign, Photoshop och Quark
Exportera till pdf-format – se ovan. Alternativt kan du exportera som EPS, öppna EPS-filen i Illustrator, konvertera alla typsnitt till outlines och spara som EPS/PDF.

Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
Skriv ut till pdf-format (kräver Adobe Acrobat eller vår gratis pdf-writer – se nedladdningssidan).
Vi vill göra dig uppmärksam på att MS Office-formaten inte är avsedda för grafiskt bruk. Vi åtar oss därför inget ansvar för hur färgerna blir i den slutgiltiga trycksaken.

ANVÄND KORREKTA FÄRGER


Med undantag av några få trycksaker med Pantonefärger trycker vi ALLT med fyra CMYK-färger.

Kom ihåg att använda CMYK-färger i tryckfilen
I de flesta layoutprogram kan du välja att arbeta i CMYK-färger (i stället för RGB-färger).

KORREKTA FÄRGER


I de flesta layoutprogram kan du välja att arbeta i CMYK-färger (i stället för RGB-färger). Även om din datorskärm bara kan visa RGB-färger, kommer du närmare det färdigtryckta resultatet om du arbetar med CMYK-färger. Du kan inte heller lita på utskriften från din egen skrivare, eftersom den troligen också är konfigurerad för RGB.

Så definieras färgen svart.
Om du ska definiera färgen svart (till täckyta) med CMYK-färger får du det bästa resultatet genom att välja: C=60 M=40 Y=40 K=100.
Svart text och ritade linjer ska emellertid definieras som C=0 M=0 Y=0 K=100.

PANTONEFÄRGER


Som vi tidigare nämnt trycks några av våra trycksaker med så kallade Pantonefärger, alltså specialfärger som inte kan skapas med CMYK-skalan. Det rör sig alltid om offsettrycksaker, vanligtvis kuvert och brevpapper, som ska ha en eller flera Pantonefärger.

RÄTT UPPLÖSNING (DPI)


Genom att använda rätt DPI undviker du att din trycksak blir kornig och oskarp. Som standard ska alla tryckfiler vara i 300 dpi.

Lägre dpi ?
Lägre dpi (t.ex. 150 dpi) kan oftast också användas. Det är nästan omöjligt att se skillnad på 300 dpi och 150 dpi när trycksaken betraktas på 20 cm avstånd.

Högre dpi ?
Högre än 300 dpi är sällan nödvändigt för trycksaker. Undantagen är dock visitkort och andra trycksaker med text som är skapade i (bitmapps-) program som Photoshop.
De bör sparas i minst 600 dpi.
Vi rekommenderar dock inte att text skapas som bitmapp.

Bilder och läsavstånd

Bilder på läsavstånd, t.ex. en folder (10-50cm):
min. 150dpi - 300 dpi för optimalt resultat.

Bilder på stå-avstånd, t.ex. affischer, Roll-up's och liknande. (min. 50cm):
min. 60 dpi - gärne 100 dpi.

Bilder på banderoll, som läsas på flera meters avstånd: 5-50 dpi beroende på om läsavstånden är 5 eller 20 meter. 5 dpi verka helt galet, men egentligen betyder det att varje pixel är 0,5 x 0,5 cm. och en sån prick kan man inte se på 20 meters avstånd, och därför kan 5 dpi vara bra i tryck

KOM IHÅG PLATS FÖR UTFALL

Detta är det viktigaste rådet, eftersom det är här det uppstår flest fel.

Extra 3 mm i layouten

Det viktigaste är att du kommer ihåg att lägga till 3 mm på
alla sidor av din trycksak.

ÖVERTRYCK OCH OUTPUT

Undvik överraskningar där något försvinner

InDesign, Illustrator och Acrobat kan ställas in att alltid visa övertryck
- därmed upptäcker du eventuella problem med layoutens färglager.
Vi rekommenderar dessutom att inte utforma text som bitmap.

Övertryck i InDesign och Illustrator:
Aktivera Overprint Preview i InDesign, då kommer all layout att simulera det
färdiga trycket: InDesign > View > Overprint Preview.

Övertryck i Acrobat Pro:
Upptäck fel när du går igenom den tryckfärdiga PDF-filen. Det
rekommenderas att alltid ha övertrycks- visning aktiverad i inställningarna:
Edit > Preferences > Page Display > Page Content and Information >
Use Overprint Preview > Always.

Output Preview verktyg i Acrobat:
Du kan även använda Output Preview som verktyg. Aktivera “Simulate
Overprint” i Acrobat: View - Tools > Print Production > Output
Preview > Simulate overprinting.

VAD ÄR DIGITALTRYCK?


Tekniken för digitaltryck liknar den teknik som används i en färglaserskrivare. Det är en tonerbaserad tryckteknik där färgen bränns ned i papperet.

Obs! Ny teknologi Från och med mars 2018 kommer nästan allt digitaltryck att köras på vår nya HP Indigo 12000-tryckmaskin. Dessa maskiner använder en teknik som gör att trycket liknar ett offsettryck. Tekniskt sett är detta den snyggaste återgivning av tryck på marknaden. Vårt byte har dessutom den fördelen av att oavsett om du beställer 300 ex. (digitaltryck) eller 30.000 ex. (offsettryck) vid jämnförelse likna varandra. Dessutom kan de nya maskinerna trycka i B2-format (50x70 cm), så det är nu möjligt att köpa affischer i mindre upplaga till mycket lägre priser än tidigare.
Hög kvalitet
Kvaliteten på de digitala tryckpressarna är nu så bra att merparten av slutanvändarna inte ser om trycksaken är digitaltryckt eller offsettryckt.
Särskilt för avancerade tryckpressar har utvecklingen gått framåt. Att digitaltryck ger för dålig kvalitet är ett argument som endast håller för finsmakare som antingen har för mycket pengar eller dålig känsla för pengars värde.

Fördelar med digitaltryck
• Priset – låg startkostnad, billigt vid små upplagor.
• Små format – billigare vid format upp till 50 x 70 cm.
• Små upplagor – billigast vid små upplagor – vanligtvis under 1000 st.

VAD ÄR OFFSETTRYCK?


Offset är det traditionella sättet att producera trycksaker på.
Först tillverkas en tryckplåt till vart och ett av de fyra tryckverken (CMYK). Därefter körs 200 tryckark genom maskinen för färginställning.
Flytande färger används och ingen varmeöverföring sker.

Trycklack
Maskinerna är utrustade med ett lackverk som ser till att färgerna inte smetar. Samtidigt får trycksaken ett exklusivt utseende.
Helautomatisk färgjustering
Våra offsetmaskiner har helautomatisk färgjustering.

Fördelar med offsettryck
• Priset – billigast vid stora upplagor.
• Stora format – billigast vid stora format, upp till 70 x 100 cm
• Stora upplagor – billigast vid stora upplagor – vanligtvis över 1 000 exemplar.

VAD ÄR STORFORMAT?


Storformat – även kallat plottning – är en tryckteknik som liknar den för bläckstråleskrivare.
Många medier
Storformatskrivare kan hantera en lång rad medier, till exempel papper, vinyl, klistermärken och tyg.

Fördelar med storformat
• Stora format – billigast vid stora format, allt är möjligt!
• Små upplagor – vid fler än 30 stycken är offset vanligtvis billigare.

Mittemellan digitaltryck och offsettryck
Storformat fyller luckan mellan digitaltryck och offsettryck.
Om en butik till exempel behöver fyra A1-affischer till sitt skyltfönster är digitaltryck uteslutet på grund av formatet. Och offsettryck blir för dyrt på grund av de höga startkostnaderna. Lösningen heter storformat!

Oändliga format
Vi trycker inte på enskilda ark, utan på obegränsade längder och klarar därför mycket stora format.
Om du till exempel ska producera en bakgrund till en konsertscen kan du sy ihop flera längder.
;